Uitleenregels

Uitleenregels legotheek

REGISTRATIE
Uitleen kan alleen plaatsvinden na legitimatie en registratie van persoonsgegevens van de lener of een van zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers. De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts 15 euro per jaar. Na inschrijving ontvangt men een lidmaatschapspas, die dan een geldigheid heeft van 12 maanden.

UITLEENPERIODE EN UITLEENKOSTEN
Sets worden uitgeleend voor een periode van maximaal 3 weken. Bij het uitlenen dient direct het verschuldigde bedrag (contant / pin / via de bankieren app of d.m.v. scannen QR code) betaald te worden. Indien sets bij herhaling te laat of onvolledig/beschadigd teruggebracht worden, volgt beëindiging van het lidmaatschap.

De kosten per week per set zijn:

Maat Code Per week
XS blauw € 0,30
S groen € 0,60
M geel € 1,20
L oranje € 3,00
XL rood € 5,00
XXL zwart € 6,00
2x XXL zwart € 12,00

VERSTIKKINGSGEVAAR
Elke set bevat kleine onderdelen die kleine kinderen gemakkelijk in hun mond kunnen nemen. Dus niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.

ZORGVULDIGHEID
Graag voorzichtig omgaan met de uitgeleende set. Vooral de handleidingen zijn zeer kwetsbaar. Dus geen pagina’s omvouwen. De pagina’s voorzichtig omslaan en na het openslaan niet bij de omslagnaad aandrukken. En vanzelfsprekend uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren houden!

ONTBREKENDE ONDERDELEN BIJ HET BOUWEN
Hoewel we er alles aan doen om er voor te zorgen dat de set compleet is, kan het toch nog voorkomen dat er een onderdeel ontbreekt of dusdanig beschadigd is, dat het vervangen moet worden. Woont u in de buurt, dan kunt u tijdens de openingstijden altijd even langskomen, want misschien hebben we het ontbrekende onderdeeltje op voorraad. Is het geen essentieel onderdeel, dan dit graag aantekenen op de meegeleverde onderdelenlijst (bijvoorbeeld door bij het betreffende onderdeel -1 te noteren) en zo mogelijk een scan van het formulier of een mailtje met de omschrijving van het ontbrekende onderdeel sturen naar:

legotheek Eefde
Schoolstraat 60-a
7211 BD Eefde
info@legotheek.nl

Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat de set bij het inleveren direct weer compleet gemaakt kan worden.

SET MET ELECTRA EN/OF BATTERIJEN
Met een sticker is op de sets aangegeven of hiervoor een 230V aansluiting nodig is, of dat deze op batterijen (welk type en hoeveel) werkt. Adapters voor 230V zitten in de set, maar batterijen worden niet meegeleverd. Denkt u er aan dat u eventueel gebruikte eigen batterijen weer verwijderd vóór het inleveren. Sommige treinensets bevatten geen rails en stroomvoorzieningen. Deze zijn apart bij te lenen. Vraag ernaar bij de beheerder.

WIJZE VAN INLEVEREN EN CONTROLE VAN DE SET
De set dient, met uitzondering van de hieronder genoemde onderdelen, vóór het inleveren volledig in losse steentjes afgebroken te zijn. Alle onderdelen en boekjes dienen schoon te zijn. De set alleen vervoeren met de twee dekselklemmen vastgedraaid.

Niet uit elkaar halen:

 • Minifiguurtjes
 • Wielen met banden
 • Wielen van fietsen, skateboards en steekwagens
 • Draaischijven
 • Beide rode bevestigingsplaatjes van de rode micromotoren
 • Scharnierensteentjes en horizontaal scharnierende plaatjes 1×4
 • Wielen/asjes/wielhouders van treinen
 • Gele hendels van treinwissels
 • Touw-touwhaspel-touwhaak

Nooit met een mes de stenen loswrikken. Eventueel kunnen medewerkers van de legotheek u helpen bij het loshalen van klemmende onderdelen. Alle onderdelen, inclusief de handleiding(en) dienen in de meegeleverde plastic bak ingeleverd te worden.

Graag de handleiding(en) bovenop de stenen leggen. In de meegegeven lijst is per onderdeel te zien hoeveel ervan in de doos dienen te zitten. Ook het aantal boekjes dat erbij hoort is daarop vermeld. Mocht er een onderdeel ontbreken, dan moet dat aangegeven worden op de lijst (niet in de handleiding!). Bij inname zal een controle plaatsvinden op de volledigheid van de set. Indien bij inname blijkt dat een set niet compleet is, zonder dat dit op de onderdelenlijst is aangetekend, dient men ter plekke alsnog de set te controleren. Hiervoor is een tafel beschikbaar. Als bij het inleveren onderdelen ontbreken of sterk beschadigd zijn en daar niet direct na het bouwen melding van is gemaakt, zullen deze in rekening gebracht worden. Bedenk dat sommige onderdelen schaars en dus duur zijn. Indien bij herhaling onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zal het lidmaatschap worden beëindigd.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap eindigt door:

 • a) Het niet tijdig betalen van de jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap
 • b) Opzegging door het lid
 • c) Opzegging door de legotheek in verband met het bij herhaling terugbrengen van incomplete sets, het bij herhaling te laat terugbrengen van sets en het terugbrengen van ernstig beschadigde sets/dozen/ handleidingen

In geval van b en c wordt het lidmaatschapsgeld over de maanden waarover men geen lid meer is terugbetaald.